Om gården

Midt i Buskerud, i Modum kommune, med flomlyset fra Vikersundbakken i øst og blåfargen fra Koboltgruvene i vest ligger Fossen Gård.

Til gården hører det 140 mål med variabel soppskog og  900 meter strandlinje til Snarumselva, med muligheter for fiske, krepsing og jakt. Samt 90 mål produktiv jord som benyttes til grovfor for gårdens sauer. For de minste husdyra våre, biene, består trekkområdene rundt gården av selje, blåbær, løvetann, bringebær og geitrams, noe som kan gi et  godt sommertrekk.

Gården har historie flera hundre år tilbake, men hadde stått tom i tredve år når vi overtok i 2006. Fra den gang har det skjedd mye på gården, og for hver dag som går,  skjer det fremskritt på bruket.