Om oss

Vi som driver Fossen Gård er Siv-Iren og Steinar Jokstad.

Litt om oss:

 

Siv-Iren Jokstad født i 1975.  

Byfødt

Utdannet agronom, tidligere leder for dyreavdelingen ved Vassfaret Bjørnepark

Nå oppgradert til gardskjerring og lokalmatprodusent på Fossen Gård,

Ihuga sanker av sopp og nyttevekster ofte observert med krum rygg i eldre blandingskog.

Stort sett stasjonær, med noe laupetrang til markedsplasser på Østlandet.

Godt gemytt.

 

Steinar Jokstad født 1985

Sigdøling.

Røslig kar med arbeidsnever, som har vært ute mer enn ei vinternatt.

Bestått grunnskole og senere utdannet tømrer.

Utvandret til Modum, globetrotter med fast kontorplass i Drammen.

Lidenskapelig opptatt av blomster og bier….. Far til tre.

Rolig gemytt, men bør ikke terges.